Spoed 06-28855237  (tijdelijk niet bereikbaar voor spoed)

Opname

Op de praktijk zijn enkele ruime paardenboxen beschikbaar voor paarden of pony's van buitenaf. De boxen beschikken over camera's waardoor wij uw dier goed in de gaten kunnen houden.

Opname

Soms is het beter om tijdelijk de zorg voor uw paard of pony uit handen te geven. Bij Paardenpraktijk Groenveld zijn ruime boxen beschikbaar voor dieren die om wat voor reden dan ook extra zorg nodig hebben. In een aantal boxen hangen camera's waardoor uw paard of pony nauwlettend in de gaten gehouden kan worden. Er zijn ook boxen aanwezig waar de gehele voorwand van open kan, speciaal voor terminale patiënten. Naast de opname van zieke dieren bieden wij ook de mogelijkheid uw merrie te brengen voor begeleiding bij de voorplanting en uw paard of pony kan terrecht voor revalidatie, bijvoorbeeld na een operatie of bij een blessure. De praktijk beschikt over een opvoelbox welke gebruikt wordt om zieke dieren op te voelen en bij de voortplantingsbegeleiding voor het opvoelen, scannen en spoelen van de merries. Er is een stapmolen, een 20 x 60 m buiten rijbaan met goede bodem en 2 binnenbanen met een zeer goede bodem (30 x 40 m en 30 x 60 m) diverse paddocks (om buiten te staan of om te longeren), een spuitplaats met warm en koud water en een solarium. Rondom de hal is alles verhard zodat ook stappen op het harde op een veilige manier kan gebeuren. Kortom alles is aanwezig om uw dier op de praktijk te laten revalideren.

Voor spoedopname bel 06-28855237.Belangrijk

Een aantal zaken waar wij naar vragen bij opname:
- Invullen opname formulier
- Minimaal 2 werkende telefoonnummers om contact    op te kunnen nemen
- Paspoort
- Wel of geen logboekplicht *lees meer
- Een halster, touw en eventueel dekens, beschermers, hoofdstel en harnachement voor training.

Privacy:
Wij hechten zeer aan de privacy van onze cliënten, patiënten en onze medewerkers. Daarom is het niet toegestaan om op het terrein en in de gebouwen van Paardenpraktijk Groenveld video- of filmopnamen of foto's te maken, deze openbaar te maken en/of te publiceren op Social Media, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Paardenpraktijk Groenveld.

De eerste merrie die onder de camera mag staan in een van de ruime cameraboxen

De 6-paards stapmolen met luxe equitrack bodem