Spoed 06-28855237  (tijdelijk niet bereikbaar voor spoed)

Praktijk

Onder het kopje praktijk kunt u meer lezen over de visie van de praktijk, wat er in de praktijk gedaan wordt en kort wat dit inhoudt. Als u meer wilt weten over wat de praktijk precies te bieden heeft kunt u kijken onder het kopje aanbod.

De reguliere diergeneeskunde
Onder reguliere diergeneeskunde wordt hier verstaan de diergeneeskunde zoals die aan de universiteit van Utrecht wordt onderwezen.

Sinds jaar en dag is de faculteit diergeneeskunde, vroeger de veeartsenijschool onderdeel van universiteit Utrecht. De diergeneeskunde die wordt onderwezen is in de loop der jaren ontstaan en wordt continu ge-up-dated door nieuwe inzichten, onderzoeken en medicijnen. Er is uitgebreid contact met andere diergeneeskunde faculteiten over de hele wereld waardoor we zoveel mogelijk weten en kunnen. Door de jaren heen is er heel wat kennis vergaard waardoor er steeds meer een specialisatie optreedt. Je kunt dezer dagen haast niet meer van alle dieren alles weten en van alle dieren de nodige bijscholingen volgen die nodig zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Zelfs binnen een diersoort zie je soms al net als in de humane geneeskunde een specialisatie optreden.

In mijn jaren als dierenarts heb ik een uitgebreide ervaring op gedaan in de paarden en een geringere ervaring in de gezelschapsdieren. Bij de paarden ligt mijn passie. Om dat goed te kunnen doen en kunnen blijven doen heb ik mij toegelegd op alleen de paarden. Ik volg zeer regelmatig nascholingen om up to date te kunnen blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van paarden. Deze nascholingen zijn ook verplicht voor erkende paardendierenartsen om zo een bepaalde kennis te kunnen creëren onder de paardendierenartsen. Als klant kunt u dan een bepaalde kwaliteit verwachten. Voor iedere erkenning zoals erkend paardendierenarts, Fei-dierenarts, chiropractor en acupuncturist gelden speciale nascholingsverplichtingen om te kunnen waarborgen dat de arts op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen op dat gebied.

Maar zoals bij alles kent ook de reguliere diergeneeskunde haar beperking, momenten waarop er eigenlijk niets meer gedaan kan worden om het dier te helpen omdat bijvoorbeeld alle medicijnen al geprobeerd zijn en het paard er niet op reageert. De alternatieve diergeneeskunde zoals acupunctuur en chiropractie kunnen dan uitkomst bieden.De alternatieve diergeneeskunde
Naast de reguliere diergeneeskunde kan er ook gebruik worden gemaakt van alternatieve diergeneeskunde. Alternatief is ook wel bekend als holistisch. Holistisch, afgeleid van holisme, staat voor kijkend naar het geheel. Er wordt dus gekeken naar het totaalplaatje van lichaam en geest en hoe deze functioneren in samenwerking met elkaar en wat de mogelijke invloeden zijn van buitenaf. Door de kennis die is opgedaan tijdens de reguliere opleiding te combineren met een holistische kijk kunnen wij u een breder aanbod presenteren met daardoor meerdere mogelijkheden en is een uitbehandeld dier niet per definitie meer uitbehandeld.

Voorbeeld:
Het paard heeft de diagnose gekregen dat het kampt met een peesblessure. Dit is op de reguliere manier vastgesteld. Volgens de reguliere richtlijnen wordt er van uit gegaan dat dit komt door overbelasting van de pees welke door rust moet kunnen herstellen en vervolgens met aangepaste training wordt de pees sterker gemaakt.

Als we met een holistische kijk kijken naar de peesblessure wordt er vanuit gegaan dat er onbalans is in het lichaam en/of de geest. Als deze onbalans er niet geweest zou zijn, zou de blessure er ook niet zijn geweest. Zaak is dus om te zorgen dat deze onbalans verholpen wordt en daarnaast moet de pees natuurlijk de kans krijgen om te herstellen. Mogelijke opties hiervoor zijn chiropractie en acupunctuur, maar ook fytotherapie (kruiden), homeopathie, neuraaltherapie kunnen hierbij een oplossing bieden gecombineerd met rijtechnische begeleiding.

Als reguliere diergeneeskunde uw dier niet of niet voldoende kan helpen, is het mogelijk te proberen om via acupunctuur, chiropractie en/of rijtechnische begeleiding uw dier te helpen. Tevens kunt u terecht voor onafhankelijk voedingsadvies . Elk paard of pony is anders en daarom is een individueel afgestemd dieet soms noodzakelijk om uw dier gezond te krijgen of te houden.Acupunctuur
Bij acupunctuur wordt er op een geheel andere wijze naar het lichaam en het functioneren gekeken. Om dit even simpel uit te leggen is bijna niet mogelijk, een goede acupuncturist heeft een studie van jaren nodig om de fysiologie te begrijpen en te leren hoe met deze denkwijze om te gaan. Om toch een poging te doen volgt hier kort wat algemene informatie.

Acupunctuur afgeleid van acus, wat betekent naald en pungere, wat betekent steken. Vaak wordt er bij acupunctuur dan ook gebruik gemaakt van naalden welke in het paard en daarbij in het acupunctuur punt geprikt worden en zo invloed uitoefenen op de energie van de meridiaan en mogelijk op andere meridianen en daardoor op de energie van de organen en weefsels. Maar er wordt ook wel gebruik gemaakt van andere methodes als bijvoorbeeld crème welke op de punten gesmeerd wordt.

Bij acupunctuur wordt vaak begonnen met klachten en/of een reguliere diagnose. Deze informatie helpt de acupuncturist bij het maken van een behandelplan. Echter wordt er niet per definitie een naald gezet op de plek waar de klacht zich uit. Er wordt gekeken naar het geheel en dus naar de werking van alle organen en weefsels. Naar het dier als individu, zo is er al een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke dieren ofwel yang en yin, maar ook de geestelijke toestand is van belang. Maar er wordt ook gekeken naar de tijd van het jaar en dus de invloeden van het weer en de omgeving. Al deze informatie is essentieel voor het stellen van de juiste diagnose en dus het maken van het juiste behandelplan.

Hoewel de manier van denken enorm verschilt zijn er ook zeer veel overeenkomsten. Daarom is het ook mogelijk een passend plaatje te creëren waarbij de daadwerkelijke klacht (mits te genezen) ook zal verminderen of verdwijnen en daarbij zal het hele dier meer in balans worden gebracht. Een acupuncturist moet dus naast de kennis van acupunctuur ook veel kennis hebben van de ziektes, werking van medicijnen en dit kunnen vertalen naar de acupunctuur. De kennis opgedaan als dierenarts is daarom een geweldige basis.


Chiropractie
De chiropractie in de opleiding tot holistisch dierenarts is niet gewoon chiropractie of manuele therapie. Het is een opleiding die gericht is op alle aandoening van het wervelkanaal; nek, hals, rug, lendenen, bekken/kruis en staart.

In de opleiding wordt geleerd om een juiste diagnose te kunnen stellen, waar het probleem zit, wat voor probleem het is, of er nadere diagnostische middelen moeten worden gebruikt zoals een echo of het maken van een röntgen foto. Is er sprake van een blokkade, dus te wijten aan spieren, banden en kapsel, of is er sprake van een aandoening zoals artrose of een fractuur. In het eerste geval van een blokkade, wat gelukkig in de meeste gevallen zo is, is het goed te behandelen.

Veelal zijn meerdere behandelingen vereist om de blokkade op te heffen. Iets wat al weken zit kan vaak niet in 1 keer worden weggenomen. Afhankelijk hoe de blokkade ontstaan is kan er worden geadviseerd het bestaande trainingsschema en de manier van trainen aan te passen. Hierbij kan de nodige begeleiding en uitleg geboden worden om proberen te zorgen dat een blokkade niet meer terug komt.

In de opleiding zijn vele technieken en therapieën aan bod gekomen die een bijdrage kunnen leveren aan het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de wervelkolom van het paard. Dit wordt gecombineerd met de kennis vanuit de reguliere geneeskunde zodat het dier zo goed mogelijk geholpen kan worden.

Doel van de chiropractie is dan ook het lichaam zo veel mogelijk te optimaliseren, om datgene wat wij van het lichaam vragen, op een zo goed mogelijke manier te kunnen uitoefenen. We proberen het paard atletischer en soepeler te maken zodat hij zijn werk (nog) beter kan doen.